Beemster Bijenlint bloeit!

In het voorjaar heeft CONO Kaasmakers, de makers van Beemster kaas, samen met zes enthousiaste boeren het Beemster Bijenlint ingezaaid. Het Beemster Bijenlint start bij de kaasmakerij en vervolgt met bloemenstroken die door de hele Beemster voeren.

Wilde bijen zijn onmisbaar

“Wilde bijen hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad. Wij willen samen met onze boeren een positieve bijdrage leveren aan het beschermen van hun leefgebieden. Het Beemster Bijenlint helpt naast de bijen ook vogels, vlinders en andere onmisbare insecten. Het Beemster Bijenlint is een pilot. In 2020 willen we samen met boer, buurt en burgers het bijenlint groter maken.” Ideeën zijn er al genoeg!” aldus Grietsje Hoekstra, duurzaamheidsmanager bij CONO Kaasmakers.

Biodiversiteit versterken
Bijen, als bestuivers, spelen een belangrijke rol op het gebied van voedselvoorziening, biodiversiteit, en een gezond milieu. Grietsje Hoekstra: “Dit is voor ons allemaal belangrijk. Iedere boer werkt met én is afhankelijk van de natuur. Op en rondom elke boerderij zal je natuur en biodiversiteit zien. Bovendien wordt dit door onze coöperatie gestimuleerd.”

Kortom,  op dit moment is de Beemster polder zeker de ‘place to bee’.